TỔNG HỢP ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI

 
STT ĐƠN VỊ SỐ BD ĐIỂM
L.THUYẾT
ĐIỂM
DỤNG CỤ
ĐIỂM
TỐC ĐỘ
ĐIỂM
KỸ HUẬT
TỔNG
ĐIỂM
 
 
Untitled Document