Đăng ký thi

 
STT : 1
Họ và Tên : Lưu ý: Hình Thí sinh cập nhật trước, thông tin Thí sinh cập nhật kế tiếp

Hình thí sinh (4cm x 6cm):

Phái Dân tộc :   
Năm sinh :   /     /    
Năm nghề :    Trình độ VH :
Loại dự thi : Ngày đăng ký :   
 
 
Untitled Document