SỬA ĐỔI THÔNG TIN THÍ SINH CỦA CTY:
 
 
STT Họ tên Phái Năm Dân tộc Trình độ
VH
Năm
nghề
Loại dự thi Hình

 
 
Untitled Document