Danh Sách Thí Sinh Thi Chính Thức
STT Họ và Tên Công Ty Số BD Phái Năm Dân tộc Trình độ VH Năm nghề Hình thí sinh
1     Phan Văn Phương   Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 28/06/1980 kinh 10/12 20
2     Nguyễn Thị Ly Hương   Công ty CP Cao su Bà Rịa Nữ 05/03/1979 kinh 9/12 13
3     Trần Thái Hiền   Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 30/04/1981 kinh 10/12 19
4     Bùi Văn Tâm   Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 06/03/1985 kinh 12/12 11
5     Võ Đức Tài   Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 18/10/1980 kinh 9/12 21
6     Hoàng Văn Duy   Công ty CP Cao su Bảo Lâm Nam 16/06/1987 Tày 12/12 4
7     Trần Quốc Phúc   Công ty CP Cao su Bảo Lâm Nam 01/06/1992 Kinh 11/12 4
8     Nguyễn Ngọc Điệp   Công ty CP Cao su Bảo Lâm Nam 01/01/1983 Kinh 9/12 4
9     Đoàn Văn Giáp   Tổng Công ty 15 Nam 13/02/1990 Kinh 9/12 11
10     Lê Xuân Sang   Tổng Công ty 15 Nam 26/06/1980 Kinh 9/12 14
11     Trần Văn Huấn   Tổng Công ty 15 Nam 01/01/1986 Kinh 9/12 11
12     Vi Văn Nam   Tổng Công ty 15 Nam 28/10/1980 Thái 9/12 18
13     Rơ Mah Kíu   Tổng Công ty 15 Nam 25/09/1995 Jarai 9/12 5
14     Nguyễn Văn Cường   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 16/11/1987 Kinh 09/12 14
15     Điểu Danh   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 19/09/1996 STiêng 09/12 2
16     Vũ Thị Hường   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nữ 14/01/1990 Kinh 07/12 11
17     Trần Thị Hạnh   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nữ 18/08/1988 Kinh 12/12 14
18     Dương Văn Hai   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 27/03/1988 Kinh 12/12 4
19     Lê Quang Lâm   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 20/04/1991 kinh 9/12 10
20     Nguyễn Văn Quyền   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 06/05/1986 kinh 12/12 13
21     Lê Thị Hải Luyến   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nữ 01/12/1984 kinh 9/12 5
22     Nguyễn Thanh Tú   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 18/02/1992 kinh 9/12 9
23     Lý Bình   Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 19/06/1989 kinh 9/12 4
24     Lê Minh Cường   Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 07/01/1990 Thổ 9/12 6
25     Đỗ Anh Minh   Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 15/02/1985 Kinh 9/12 3
26     Đậu Quang Trung   Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 06/07/1987 Kinh 12/12 3
27     Phan Văn Lâm   Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 15/02/1990 Dao 9/12 5
28     Nông Thị Phương   Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nữ 15/10/1984 Thái 9/12 6
29     Lê Ngọc Khánh   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 12/12/1981 Kinh 9/12 9
30     Nguyễn Ngọc Khánh   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 09/05/1985 Kinh 12/12 8
31     Nguyễn Hữu Thành   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 05/05/1990 Kinh 9/12 9
32     Lê Anh Thi   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 11/10/1995 Kinh 9/12 5
33     Puih Ki   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 25/05/1989 Jarai 9/12 14
34     NGUYỄN THỊ HẢO   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 14/09/1990 Kinh 9/12 10
35     VŨ VĂN DŨNG   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nam 14/01/1981 Kinh 9/12 14
36     KPUIH SOEK   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nam 16/11/1992 Jrai 10/12 12
37     TRẦN THỊ HẠNH   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 28/12/1989 Kinh 9/12 12
38     RƠ LAN H"ANH   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 25/09/1995 Jrai 9/12 5
39     Đỗ Văn Cự   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nam 15/01/1984 Kinh 7/12 17
40     Phan Thị Lan   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 13/01/1981 Kinh 9/12 20
41     Nguyễn Thị Kim Liên   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 01/02/1983 Kinh 9/12 17
42     Trần Thị Minh   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 15/02/1989 Kinh 12/12 9
43     Trần Hữu Thắng   Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nam 02/10/1985 Kinh 9/12 16
44     Lê Đình Cường   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 24/06/1982 Kinh 12/12 18
45     Hồ Văn Hộp   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 10/07/1987 Kinh 9/12 13
46     Phạm Quang Vinh   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 12/08/1983 Kinh 9/12 9
47     Bùi Văn Quốc   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 15/02/1986 Kinh 12/12 15
48     Nguyễn Thành Phẩm   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 30/11/1987 Kinh 12/12 9
49     TÒNG VĂN NGHIÊN   Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 08/08/1981 Thái 9/12 2
50     SẦN TẢI VU   Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 03/09/1991 Xạ Phang 12/12 4
51     PHAN THỊ HỒNG   Công ty CP Cao su Điện Biên Nữ 20/10/1983 Kinh 12/12 4
52     LÒ VĂN KEO   Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 20/11/1981 Khơ Mú 11/12 3
53     THÀO A VỪ   Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 05/01/1989 H Mông 9/12 4
54     Lê Tài   Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 11/09/1986 Kinh 9/12 13
55     Bồ Thị Như Ngọc   Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nữ 16/08/1983 Kinh 5/12 7
56     Đỗ Văn Hùng   Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 10/10/1977 Kinh 9/12 14
57     Võ Đình Thủy   Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 13/12/1981 Kinh 12/12 12
58     Phạm Ngọc Huân   Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 07/07/1984 Kinh 6/12 9
59     Đoàn Mạnh Hồng   Công ty CP Cao su Đồng Phú Nữ 13/11/1985 Kinh 9/12 17
60     Nguyễn Thị Trà Giang   Công ty CP Cao su Đồng Phú Nữ 05/10/1993 Kinh 9/12 8
61     Trần Văn Thông   Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 06/01/1989 Kinh 9/12 10
62     Nguyễn Đức Hải   Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 08/08/1985 Kinh 9/12 17
63     Đàm Văn Năm   Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 20/02/1988 Kinh 9/12 15
64     Vi Văn Định   Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Nam 20/12/1990 Nùng 10/12 5
65     Dương Văn Kỳ   Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Nam 24/07/1991 Nùng 11/12 3
66     Vũ Văn Bình   Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Nam 14/12/1979 Kinh 11/12 5
67     Trịnh Văn Anh   Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 20/07/1982 Kinh 5/12 21
68     Lê Viết Hùng   Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 12/12/1980 Kinh 8/12 22
69     Đỗ Bá Nhất   Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 11/04/1986 Kinh 9/12 5
70     Lê Văn Hải   Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 12/12/1978 Kinh 12/12 21
71     Đỗ Thị Thùy Phương   Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nữ 15/12/1983 Kinh 8/12 19
72     Dương Văn Huân   Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh Nam 23/09/1982 kinh 12/12 12
73     TRẦN ANH HOÀI   Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 29/08/1978 KINH 9/12 20
74     PHÙNG VĂN TRÀ   Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 25/07/1982 KINH 12/12 17
75     PHẠM QUỐC CƯỜNG   Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 04/01/1983 KINH 9/12 12
76     HOÀNG KIM LỘC   Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 08/01/1984 KINH 12/12 17
77     NGUYỄN QUANG ÁI   Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 01/01/1979 KINH 9/12 19
78     Võ Văn Hùng   Cty TNHH MTV Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh Nam 05/10/1989 Kinh 12/12 4
79     A Đăm   Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 08/10/1991 Triêng 12/12 14
80     Võ Chí Trân   Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 08/06/1986 Kinh 12/12 14
81     Đào Duy Khánh   Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 24/10/1989 Kinh 9/12 15
82     Nguyễn Thị Lý   Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nữ 15/01/1987 Kinh 12/12 14
83     Lê Văn Tình   Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 06/05/1985 Kinh 12/12 11
84     LÊ HỮU QUÝ   Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 20/06/1979 KINH 12/12 20
85     PHAN THỊ BÍCH HỒNG   Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nữ 08/08/1980 KINH 9/12 6
86     TẠ VIỆT CẢM   Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 03/05/1985 KINH 12/12 2
87     ĐINH MINH THỦY   Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 13/07/1985 KINH 9/12 15
88     LÊ THỊ LONG   Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nữ 12/10/1983 KINH 9/12 12
89     Lý A Hạc   Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 15/09/1993 Dao 9/12 4
90     Phàn A Bình   Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 14/09/1995 Dao 5/12 3
91     Quàng Văn So   Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 15/12/1993 Thái 9/12 4
92     Vàng Quý Dấu   Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 12/07/1983 Dao 5/12 3
93     Vàng Văn Viền   Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 03/02/1993 Lự 9/12 4
94     Lò Văn Út   Công ty CP Cao su Lai Châu 2 Nam 10/11/1988 Thái 9/12 03
95     Lường Văn Long   Công ty CP Cao su Lai Châu 2 Nam 01/01/1995 Thái 9/12 03
96     Lò Văn Điệp   Công ty CP Cao su Lai Châu 2 Nam 05/10/1989 Thái 9/12 03
97     Điểu Lức   Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 01/01/1995 STiêng 3/12 8
98     Nguyễn Thị Chung   Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nữ 25/04/1984 Kinh 10/12 17
99     Hoàng Thị Ngọc Lan   Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nữ 09/04/1982 Kinh 12/12 16
100     Trần Ngọc Mẫn   Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 10/02/1989 Kinh 8/12 10
101     Nguyễn Viết Tú   Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 24/06/1994 Kinh 8/12 8
102     Bùi văn Quý   Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nam 08/05/1983 Kinh 10/12 13
103     Trần Thị Kim Ly   Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nữ 14/06/1984 Kinh 9/12 17
104     Phữi   Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nam 10/05/1993 Jarai 9/12 8
105     Lê Thị Anh   Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nữ 16/11/1986 Kinh 12/12 13
106     Ma Văn Sinh   Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nam 03/01/1989 Tày 12/12 6
107     Trần Thiên Nghĩa   Công ty TNHH MTV Nam Giang Quảng Nam Nam 19/04/1988 kinh 9/12 02
108     Lê Thị Thương   Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nữ 09/10/1985 Kinh 9 14
109     Nguyễn Văn Hạt   Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nam 03/02/1989 Kinh 9 14
110     Mai Duy Tuấn   Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nam 20/07/1991 Kinh 9 7
111     Lê Viết Đoàn   Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nam 12/08/1988 Kinh 12 10
112     Nguyễn Thị Mơ   Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nữ 08/03/1980 Kinh 12 20
113     Bùi Văn Điệp   CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 05/03/1990 Mường 9/12 6
114     Phạm Thị Đủ   CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nữ 10/02/1988 Kinh 8/12 7
115     Vy Văn Hoạt   CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 22/10/1990 Nùng 9/12 8
116     Hoàng Tiến Thành   CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 11/12/1992 Mường 9/12 9
117     Huỳnh Công Tráng   CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 17/06/1986 Kinh 8/12 5
118     Nguyễn Sơn Bách   Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 06/05/1982 Kinh 12/12 12
119     Từ Thanh Hùng   Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 12/10/1983 Hoa 10/12 19
120     Huỳnh Tấn Nhựt   Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 26/07/1994 Kinh 9/12 7
121     Lê Thị Quế   Công ty CP Cao su Phước Hoà Nữ 15/08/1983 Kinh 9/12 14
122     Nguyễn Quốc Toàn   Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 08/06/1987 Kinh 9/12 14
123     Nguyễn Thị Thúy An   Công ty CP Cao su Sông Bé Nữ 08/12/1986 kinh 11/12 11
124     Nguyễn Thanh Phong   Công ty CP Cao su Sông Bé Nam 01/05/1992 kinh 11/12 10
125     Lê Thị Mạnh   Công ty CP Cao su Sông Bé Nữ 18/05/1986 tày 9/12 8
126     Lý Thị Duyên   Công ty CP Cao su Sông Bé Nữ 06/04/1991 kinh 12/12 10
127     Trần Thanh Hà   Công ty CP Cao su Sông Bé Nam 08/12/1985 kinh 9/12 9
128     Đỗ Hồng Hữu   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nam 11/09/1986 Kinh 12/12 13
129     Lương Văn Vinh   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nam 20/11/1992 Kinh 9/12 5
130     Trần Viết Tàu   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nam 01/01/1986 Kinh 9/12 6
131     Lê Văn Nhật Trí   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 20/06/1984 Kinh 12/12 18
132     Lê Văn Nghĩa   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 26/12/1990 Kinh 9/12 13
133     Nguyễn Thanh Tâm   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 26/10/1990 Kinh 12/12 5
134     Nguyễn Danh Thường   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 08/08/1988 Kinh 12/12 15
135     Dương Chí Khánh   Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 05/09/1986 Kinh 10/12 17
136     Bùi Văn Hoan   Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 21/11/1993 Mường 9/12 6
137     Hoàng Văn Sỹ   Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 11/06/1988 Kinh 12/12 5
138     Nguyễn Văn Thế   Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 18/09/1981 Kinh 9/12 6
139     Trần Văn Hùng   Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 22/08/1985 Kinh 12/12 6
140     Nông Thị Duyên   Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 25/08/1994 Nùng 9/12 2
141     Hoàng Thu Hằng   Công ty CP Cao su Sơn La Nữ 18/06/1987 Thái 12/12 4
142     Lò Văn Thông   Công ty CP Cao su Sơn La Nam 20/11/1989 Thái 9/12 5
143     Quàng Thị Vân   Công ty CP Cao su Sơn La Nữ 02/04/1993 Thái 9/12 5
144     Quàng Văn Ninh   Công ty CP Cao su Sơn La Nam 28/06/1991 Thái 9/12 4
145     Vì Thị Chanh   Công ty CP Cao su Sơn La Nữ 08/05/1987 Thái 10/12 5
146     Đào Văn Phong   Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 20/10/1986 Kinh 9/12 16
147     Hà Văn Phúc   Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 10/12/1984 Kinh 9/12 6
148     Lê Thị Hưng   Công ty CP Cao su Tân Biên Nữ 25/05/1987 Kinh 9/12 8
149     Lê Thế Đồng   Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 09/04/1985 Kinh 7/12 7
150     Nguyễn Thị Hiếu   Công ty CP Cao su Tân Biên Nữ 27/03/1996 Kinh 10/12 3
151     Lê Thẩm Lảng   Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 01/01/1991 Kinh 11/12 7
152     Mai Phong Sương   Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 01/01/1990 Kinh 9/12 6
153     Nguyễn Minh Trung   Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 09/07/1983 Kinh 8/12 15
154     Nguyễn Quốc Triệu   Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 01/01/1985 Kinh 9/12 15
155     Nguyễn Tuấn Lâm   Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 18/10/1988 Kinh 6/12 11
156     Cao Xuân Lợi   Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa Nam 08/03/1981 Kinh 12/12 5
157     Hà Ngọc Tài   Trường Cao đẳng CN Cao su Nữ 01/01/1983 Kinh 9/12 4
158     Nguyễn Văn Phú   Trường Cao đẳng CN Cao su Nam 20/02/1980 Kinh 9/12 10
159     Điểu Hiền   Trường Cao đẳng CN Cao su Nam 27/07/1987 stieng 9/12 10
160     Trương Văn Thành   Viện Nghiên Cứu Cao Su VN Nam 04/05/1985 Kinh 9/12 13
161     Vũ Thị Như   Viện Nghiên Cứu Cao Su VN Nữ 06/06/1986 Kinh 9/12 15
162     Nguyễn Thị Thúy Hằng   Viện Nghiên Cứu Cao Su VN Nữ 16/10/1992 Kinh 9/12 06
163     Lương Văn Hiếu   Công ty Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An Nam 24/08/1992 Thái 9/12 03
164     Phan Văn Nghĩa   Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 29/10/1978 Kinh 9/12 18
165     Trần Tấn Việt   Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 25/07/1977 Kinh 12/12 25
166     Trương Đình Lĩnh   Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 19/11/1980 Kinh 9/12 18
167     Nguyễn Ngọc Trung   Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 20/11/1982 Kinh 12/12 9
168     Y Tha Bya   Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 14/02/1987 Ê Đê 6/12 7
169     Trần Đăng Trực   Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 12/08/1976 Kinh 10/12 14
170     Nguyễn Tùy   Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 12/06/1981 Kinh 9/12 8
171     Lê Thị Kim Yến   Công ty CP Cao su Thống Nhất Nữ 20/08/1987 Kinh 11/12 3
172     Nguyễn Văn Lợi   Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 01/01/1977 Kinh 10/12 10
173     Lê Viết Duy   Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 06/05/1983 Kinh 10/12 4
174     Hoàng Văn Tài   Công ty CP Cao su Hà Giang Nam 20/05/1990 Tày 9/12 2
175     Lò Thị Lại   Công ty CP Cao su Yên Bái Nữ 16/11/1993 Thái 9/12 2
 
 
Untitled Document