Danh Sách Thí Sinh Tham Dự
STT Họ và Tên Công Ty Phái Năm Dân tộc TĐ-VH Năm
nghề
Ghi chú Hình thí sinh
1     Lê Thị Thương Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nữ 09/10/1985 Kinh 9 14    chính thức
2     Nguyễn Văn Hạt Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nam 03/02/1989 Kinh 9 14    chính thức
3     Mai Duy Tuấn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nam 20/07/1991 Kinh 9 7    chính thức
4     Lê Viết Đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nam 12/08/1988 Kinh 12 10    chính thức
5     Trần Thị Hường Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nữ 03/10/1987 Kinh 9 12    dự bị
6     Nguyễn Thị Mơ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng Nữ 08/03/1980 Kinh 12 20    chính thức
7     Phan Văn Phương Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 28/06/1980 kinh 10/12 20    chính thức
8     Nguyễn Thị Ly Hương Công ty CP Cao su Bà Rịa Nữ 05/03/1979 kinh 9/12 13    chính thức
9     Trần Thái Hiền Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 30/04/1981 kinh 10/12 19    chính thức
10     Bùi Văn Tâm Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 06/03/1985 kinh 12/12 11    chính thức
11     Võ Đức Tài Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 18/10/1980 kinh 9/12 21    chính thức
12     Lê Văn Tân Công ty CP Cao su Bà Rịa Nam 04/08/1981 kinh 12/12 12    dự bị
13     Nguyễn Văn Chiến Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 24/02/1988 Kinh 06/12 14    dự bị
14     Nguyễn Văn Cường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 16/11/1987 Kinh 09/12 14    chính thức
15     Điểu Danh Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 19/09/1996 STiêng 09/12 2    chính thức
16     Vũ Thị Hường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nữ 14/01/1990 Kinh 07/12 11    chính thức
17     Trần Thị Hạnh Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nữ 18/08/1988 Kinh 12/12 14    chính thức
18     Dương Văn Hai Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long Nam 27/03/1988 Kinh 12/12 4    chính thức
19     Lê Quang Lâm Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 20/04/1991 kinh 9/12 10    chính thức
20     Nguyễn Văn Quyền Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 06/05/1986 kinh 12/12 13    chính thức
21     Lê Thị Hải Luyến Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nữ 01/12/1984 kinh 9/12 5    chính thức
22     Nguyễn Thanh Tú Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 18/02/1992 kinh 9/12 9    chính thức
23     Lý Bình Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 19/06/1989 kinh 9/12 4    chính thức
24     Đặng Thanh Hiền Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận Nam 10/02/1988 kinh 9/12 10    dự bị
25     Lê Minh Cường Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 07/01/1990 Thổ 9/12 6    chính thức
26     Bùi Thị Hào Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nữ 12/10/1990 Mường 9/12 3    dự bị
27     Đỗ Anh Minh Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 15/02/1985 Kinh 9/12 3    chính thức
28     Đậu Quang Trung Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 06/07/1987 Kinh 12/12 3    chính thức
29     Phan Văn Lâm Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nam 15/02/1990 Dao 9/12 5    chính thức
30     Nông Thị Phương Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay Nữ 15/10/1984 Thái 9/12 6    chính thức
31     Lê Ngọc Khánh Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 12/12/1981 Kinh 9/12 9    chính thức
32     Nguyễn Ngọc Khánh Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 09/05/1985 Kinh 12/12 8    chính thức
33     Nguyễn Hữu Thành Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 05/05/1990 Kinh 9/12 9    chính thức
34     Lê Anh Thi Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 11/10/1995 Kinh 9/12 5    chính thức
35     Rơ Châm Klit Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 01/06/1980 Jarai 9/12 15    dự bị
36     Puih Ki Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh Nam 25/05/1989 Jarai 9/12 14    chính thức
37     NGUYỄN THỊ HẢO Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 14/09/1990 Kinh 9/12 10    chính thức
38     VŨ VĂN DŨNG Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nam 14/01/1981 Kinh 9/12 14    chính thức
39     KPUIH SOEK Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nam 16/11/1992 Jrai 10/12 12    chính thức
40     TRẦN THỊ HẠNH Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 28/12/1989 Kinh 9/12 12    chính thức
41     RƠ LAN H"ANH Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 25/09/1995 Jrai 9/12 5    chính thức
42     Đoàn Thị Huyền Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Nữ 16/05/1989 Kinh 9/12 13    dự bị
43     Đỗ Văn Cự Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nam 15/01/1984 Kinh 7/12 17    chính thức
44     Đinh Thị Châu Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 20/11/1979 Kinh 9/12 17    dự bị
45     Phan Thị Lan Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 13/01/1981 Kinh 9/12 20    chính thức
46     Nguyễn Thị Kim Liên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 01/02/1983 Kinh 9/12 17    chính thức
47     Trần Thị Minh Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nữ 15/02/1989 Kinh 12/12 9    chính thức
48     Trần Hữu Thắng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê Nam 02/10/1985 Kinh 9/12 16    chính thức
49     Lê Đình Cường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 24/06/1982 Kinh 12/12 18    chính thức
50     Hồ Văn Hộp Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 10/07/1987 Kinh 9/12 13    chính thức
51     Phạm Quang Vinh Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 12/08/1983 Kinh 9/12 9    chính thức
52     Bùi Văn Quốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 15/02/1986 Kinh 12/12 15    chính thức
53     Nguyễn Thành Phẩm Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 30/11/1987 Kinh 12/12 9    chính thức
54     Thái Văn Nhiều Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Nam 04/07/1987 Kinh 9/12 15    dự bị
55     Phan Văn Nghĩa Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 29/10/1978 Kinh 9/12 18    chính thức
56     Trần Tấn Việt Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 25/07/1977 Kinh 12/12 25    chính thức
57     Trương Đình Lĩnh Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 19/11/1980 Kinh 9/12 18    chính thức
58     Nguyễn Ngọc Trung Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 20/11/1982 Kinh 12/12 9    chính thức
59     Y Tha Bya Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nam 14/02/1987 Ê Đê 6/12 7    chính thức
60     Phạm Thị Ánh Hữu Công ty CP Cao su Đắk Lăk Nữ 26/12/1984 Kinh 12/12 13    dự bị
61     TÒNG VĂN NGHIÊN Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 08/08/1981 Thái 9/12 2    chính thức
62     SẦN TẢI VU Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 03/09/1991 Xạ Phang 12/12 4    chính thức
63     PHAN THỊ HỒNG Công ty CP Cao su Điện Biên Nữ 20/10/1983 Kinh 12/12 4    chính thức
64     LÒ VĂN KEO Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 20/11/1981 Khơ Mú 11/12 3    chính thức
65     THÀO A VỪ Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 05/01/1989 H Mông 9/12 4    chính thức
66     LÒ VĂN HOAN Công ty CP Cao su Điện Biên Nam 01/09/1985 Thái 9/12 3    dự bị
67     Lê Tài Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 11/09/1986 Kinh 9/12 13    chính thức
68     Bồ Thị Như Ngọc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nữ 16/08/1983 Kinh 5/12 7    chính thức
69     Đỗ Văn Hùng Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 10/10/1977 Kinh 9/12 14    chính thức
70     Võ Đình Thủy Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 13/12/1981 Kinh 12/12 12    chính thức
71     Phạm Ngọc Huân Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 07/07/1984 Kinh 6/12 9    chính thức
72     Nguyễn Thái Sơn Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai Nam 12/11/1982 Kinh 9/12 1    dự bị
73     Đoàn Mạnh Hồng Công ty CP Cao su Đồng Phú Nữ 13/11/1985 Kinh 9/12 17    chính thức
74     Nguyễn Thị Trà Giang Công ty CP Cao su Đồng Phú Nữ 05/10/1993 Kinh 9/12 8    chính thức
75     Trần Văn Thông Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 06/01/1989 Kinh 9/12 10    chính thức
76     Nguyễn Đức Hải Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 08/08/1985 Kinh 9/12 17    chính thức
77     Đàm Văn Năm Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 20/02/1988 Kinh 9/12 15    chính thức
78     Nguyễn Văn Soái Công ty CP Cao su Đồng Phú Nam 08/02/1986 Kinh 9/12 15    dự bị
79     Trịnh Văn Anh Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 20/07/1982 Kinh 5/12 21    chính thức
80     Lê Viết Hùng Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 12/12/1980 Kinh 8/12 22    chính thức
81     Trần Đăng Liêm Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 07/06/1987 Kinh 9/12 10    dự bị
82     Đỗ Bá Nhất Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 11/04/1986 Kinh 9/12 5    chính thức
83     Lê Văn Hải Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nam 12/12/1978 Kinh 12/12 21    chính thức
84     Đỗ Thị Thùy Phương Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Nữ 15/12/1983 Kinh 8/12 19    chính thức
85     TRẦN ANH HOÀI Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 29/08/1978 KINH 9/12 20    chính thức
86     TRẦN NGỌC QUÝ Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 21/11/1983 KINH 12/12 19    dự bị
87     PHÙNG VĂN TRÀ Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 25/07/1982 KINH 12/12 17    chính thức
88     PHẠM QUỐC CƯỜNG Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 04/01/1983 KINH 9/12 12    chính thức
89     HOÀNG KIM LỘC Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 08/01/1984 KINH 12/12 17    chính thức
90     NGUYỄN QUANG ÁI Công ty CP Cao su Hoà Bình Nam 01/01/1979 KINH 9/12 19    chính thức
91     A Đăm Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 08/10/1991 Triêng 12/12 14    chính thức
92     Võ Chí Trân Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 08/06/1986 Kinh 12/12 14    chính thức
93     Đào Duy Khánh Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 24/10/1989 Kinh 9/12 15    chính thức
94     Nguyễn Thị Lý Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nữ 15/01/1987 Kinh 12/12 14    chính thức
95     Lê Văn Tình Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nam 06/05/1985 Kinh 12/12 11    chính thức
96     Nguyễn Thị Dung Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Nữ 08/03/1982 Kinh 9/12 9    dự bị
97     LÊ HỮU QUÝ Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 20/06/1979 KINH 12/12 20    chính thức
98     PHAN THỊ BÍCH HỒNG Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nữ 08/08/1980 KINH 9/12 6    chính thức
99     TẠ VIỆT CẢM Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 03/05/1985 KINH 12/12 2    chính thức
100     ĐINH MINH THỦY Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 13/07/1985 KINH 9/12 15    chính thức
101     LÊ THỊ LONG Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nữ 12/10/1983 KINH 9/12 12    chính thức
102     TRẦN THANH TRUNG Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Nam 18/01/1987 KINH 9/12 1    dự bị
103     Lý A Hạc Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 15/09/1993 Dao 9/12 4    chính thức
104     Phàn A Bình Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 14/09/1995 Dao 5/12 3    chính thức
105     Quàng Văn So Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 15/12/1993 Thái 9/12 4    chính thức
106     Vần A Pú Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 15/06/1995 Dao 9/12 4    dự bị
107     Vàng Quý Dấu Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 12/07/1983 Dao 5/12 3    chính thức
108     Vàng Văn Viền Công ty CP Cao su Lai Châu Nam 03/02/1993 Lự 9/12 4    chính thức
109     Điểu Lức Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 01/01/1995 STiêng 3/12 8    chính thức
110     Nguyễn Thị Chung Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nữ 25/04/1984 Kinh 10/12 17    chính thức
111     Hoàng Thị Ngọc Lan Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nữ 09/04/1982 Kinh 12/12 16    chính thức
112     Trần Ngọc Mẫn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 10/02/1989 Kinh 8/12 10    chính thức
113     Nguyễn Viết Tú Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 24/06/1994 Kinh 8/12 8    chính thức
114     Trương Tấn Lộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh Nam 03/08/1989 Kinh 10/12 9    dự bị
115     Bùi văn Quý Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nam 08/05/1983 Kinh 10/12 13    chính thức
116     Trịnh Thị Hải Lai Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nữ 10/02/1986 Kinh 9/12 16    dự bị
117     Trần Thị Kim Ly Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nữ 14/06/1984 Kinh 9/12 17    chính thức
118     Phữi Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nam 10/05/1993 Jarai 9/12 8    chính thức
119     Lê Thị Anh Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nữ 16/11/1986 Kinh 12/12 13    chính thức
120     Ma Văn Sinh Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Nam 03/01/1989 Tày 12/12 6    chính thức
121     Bùi Văn Điệp CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 05/03/1990 Mường 9/12 6    chính thức
122     Phạm Thị Đủ CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nữ 10/02/1988 Kinh 8/12 7    chính thức
123     Vy Văn Hoạt CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 22/10/1990 Nùng 9/12 8    chính thức
124     Phạm Thị Kiều CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nữ 07/04/1983 Kinh 5/12 8    dự bị
125     Hoàng Tiến Thành CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 11/12/1992 Mường 9/12 9    chính thức
126     Huỳnh Công Tráng CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh Nam 17/06/1986 Kinh 8/12 5    chính thức
127     Nguyễn Sơn Bách Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 06/05/1982 Kinh 12/12 12    chính thức
128     Từ Thanh Hùng Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 12/10/1983 Hoa 10/12 19    chính thức
129     Trần Quang Minh Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 23/07/1990 Kinh 9/12 10    dự bị
130     Huỳnh Tấn Nhựt Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 26/07/1994 Kinh 9/12 7    chính thức
131     Lê Thị Quế Công ty CP Cao su Phước Hoà Nữ 15/08/1983 Kinh 9/12 14    chính thức
132     Nguyễn Quốc Toàn Công ty CP Cao su Phước Hoà Nam 08/06/1987 Kinh 9/12 14    chính thức
133     Lê Văn Nhật Trí Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 20/06/1984 Kinh 12/12 18    chính thức
134     Lê Văn Nghĩa Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 26/12/1990 Kinh 9/12 13    chính thức
135     Nguyễn Thanh Tâm Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 26/10/1990 Kinh 12/12 5    chính thức
136     Nguyễn Danh Thường Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 08/08/1988 Kinh 12/12 15    chính thức
137     Dương Chí Khánh Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 05/09/1986 Kinh 10/12 17    chính thức
138     Nguyễn Thanh Long Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Nam 02/09/1989 Kinh 12/12 13    dự bị
139     Bùi Văn Hoan Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 21/11/1993 Mường 9/12 6    chính thức
140     Hoàng Văn Sỹ Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 11/06/1988 Kinh 12/12 5    chính thức
141     Nguyễn Văn Thế Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 18/09/1981 Kinh 9/12 6    chính thức
142     Nguyễn Tấn Lực Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 16/11/1997 Kinh 12/12 1    dự bị
143     Trần Văn Hùng Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 22/08/1985 Kinh 12/12 6    chính thức
144     Nông Thị Duyên Công ty CP Cao su Sa Thầy Nam 25/08/1994 Nùng 9/12 2    chính thức
145     Nguyễn Thị Thúy An Công ty CP Cao su Sông Bé Nữ 08/12/1986 kinh 11/12 11    chính thức
146     Nguyễn Thanh Phong Công ty CP Cao su Sông Bé Nam 01/05/1992 kinh 11/12 10    chính thức
147     Lê Thị Mạnh Công ty CP Cao su Sông Bé Nữ 18/05/1986 tày 9/12 8    chính thức
148     Lý Thị Duyên Công ty CP Cao su Sông Bé Nữ 06/04/1991 kinh 12/12 10    chính thức
149     Trần Thanh Hà Công ty CP Cao su Sông Bé Nam 08/12/1985 kinh 9/12 9    chính thức
150     Bùi Thanh Nghiêm Công ty CP Cao su Sông Bé Nam 01/01/1980 kinh 7/12 15    dự bị
151     Hoàng Thu Hằng Công ty CP Cao su Sơn La Nữ 18/06/1987 Thái 12/12 4    chính thức
152     Lò Văn Thông Công ty CP Cao su Sơn La Nam 20/11/1989 Thái 9/12 5    chính thức
153     Quàng Thị Vân Công ty CP Cao su Sơn La Nữ 02/04/1993 Thái 9/12 5    chính thức
154     Quàng Văn Ninh Công ty CP Cao su Sơn La Nam 28/06/1991 Thái 9/12 4    chính thức
155     Vàng A Ly Công ty CP Cao su Sơn La Nam 13/07/1986 Mông 9/12 3    dự bị
156     Vì Thị Chanh Công ty CP Cao su Sơn La Nữ 08/05/1987 Thái 10/12 5    chính thức
157     Đào Văn Phong Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 20/10/1986 Kinh 9/12 16    chính thức
158     Hà Văn Phúc Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 10/12/1984 Kinh 9/12 6    chính thức
159     Lê Thị Hưng Công ty CP Cao su Tân Biên Nữ 25/05/1987 Kinh 9/12 8    chính thức
160     Lê Thế Đồng Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 09/04/1985 Kinh 7/12 7    chính thức
161     Nguyễn Thị Hiếu Công ty CP Cao su Tân Biên Nữ 27/03/1996 Kinh 10/12 3    chính thức
162     Đào Thanh Vũ Công ty CP Cao su Tân Biên Nam 01/01/1981 Kinh 9/12 18    dự bị
163     Lê Thẩm Lảng Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 01/01/1991 Kinh 11/12 7    chính thức
164     Mai Phong Sương Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 01/01/1990 Kinh 9/12 6    chính thức
165     Nguyễn Minh Trung Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 09/07/1983 Kinh 8/12 15    chính thức
166     Nguyễn Quốc Triệu Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 01/01/1985 Kinh 9/12 15    chính thức
167     Nguyễn Tuấn Lâm Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 18/10/1988 Kinh 6/12 11    chính thức
168     Võ Thành Sơn Công ty CP Cao su Tây Ninh Nam 17/03/1982 Kinh 6/12 16    dự bị
169     Trần Đăng Trực Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 12/08/1976 Kinh 10/12 14    chính thức
170     Nguyễn Tùy Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 12/06/1981 Kinh 9/12 8    chính thức
171     Lê Thị Kim Yến Công ty CP Cao su Thống Nhất Nữ 20/08/1987 Kinh 11/12 3    chính thức
172     Nguyễn Văn Lợi Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 01/01/1977 Kinh 10/12 10    chính thức
173     Lê Viết Duy Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 06/05/1983 Kinh 10/12 4    chính thức
174     Bùi Văn Châu Công ty CP Cao su Thống Nhất Nam 26/03/1982 Kinh 9/12 8    dự bị
175     Đoàn Văn Giáp Tổng Công ty 15 Nam 13/02/1990 Kinh 9/12 11    chính thức
176     Lê Xuân Sang Tổng Công ty 15 Nam 26/06/1980 Kinh 9/12 14    chính thức
177     Trần Văn Huấn Tổng Công ty 15 Nam 01/01/1986 Kinh 9/12 11    chính thức
178     Vi Văn Nam Tổng Công ty 15 Nam 28/10/1980 Thái 9/12 18    chính thức
179     Rơ Mah Kíu Tổng Công ty 15 Nam 25/09/1995 Jarai 9/12 5    chính thức
180     Lục Văn Thông Tổng Công ty 15 Nam 20/11/1990 Thái 9/12 4    dự bị
181     Hoàng Văn Duy Công ty CP Cao su Bảo Lâm Nam 16/06/1987 Tày 12/12 4    chính thức
182     Trần Quốc Phúc Công ty CP Cao su Bảo Lâm Nam 01/06/1992 Kinh 11/12 4    chính thức
183     Nguyễn Ngọc Điệp Công ty CP Cao su Bảo Lâm Nam 01/01/1983 Kinh 9/12 4    chính thức
184     Vi Văn Định Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Nam 20/12/1990 Nùng 10/12 5    chính thức
185     Dương Văn Kỳ Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Nam 24/07/1991 Nùng 11/12 3    chính thức
186     Vũ Văn Bình Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông Nam 14/12/1979 Kinh 11/12 5    chính thức
187     Lò Văn Út Công ty CP Cao su Lai Châu 2 Nam 10/11/1988 Thái 9/12 03    chính thức
188     Lường Văn Long Công ty CP Cao su Lai Châu 2 Nam 01/01/1995 Thái 9/12 03    chính thức
189     Lò Văn Điệp Công ty CP Cao su Lai Châu 2 Nam 05/10/1989 Thái 9/12 03    chính thức
190     Đỗ Hồng Hữu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nam 11/09/1986 Kinh 12/12 13    chính thức
191     Lương Văn Vinh Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nam 20/11/1992 Kinh 9/12 5    chính thức
192     Trần Viết Tàu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Nam 01/01/1986 Kinh 9/12 6    chính thức
193     Hà Ngọc Tài Trường Cao đẳng CN Cao su Nữ 01/01/1983 Kinh 9/12 4    chính thức
194     Nguyễn Văn Phú Trường Cao đẳng CN Cao su Nam 20/02/1980 Kinh 9/12 10    chính thức
195     Điểu Hiền Trường Cao đẳng CN Cao su Nam 27/07/1987 stieng 9/12 10    chính thức
196     Trương Văn Thành Viện Nghiên Cứu Cao Su VN Nam 04/05/1985 Kinh 9/12 13    chính thức
197     Vũ Thị Như Viện Nghiên Cứu Cao Su VN Nữ 06/06/1986 Kinh 9/12 15    chính thức
198     Nguyễn Thị Thúy Hằng Viện Nghiên Cứu Cao Su VN Nữ 16/10/1992 Kinh 9/12 06    chính thức
199     Trần Thiên Nghĩa Công ty TNHH MTV Nam Giang Quảng Nam Nam 19/04/1988 kinh 9/12 02    chính thức
200     Dương Văn Huân Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh Nam 23/09/1982 kinh 12/12 12    chính thức
201     Võ Văn Hùng Cty TNHH MTV Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh Nam 05/10/1989 Kinh 12/12 4    chính thức
202     Lương Văn Hiếu Công ty Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An Nam 24/08/1992 Thái 9/12 03    chính thức
203     Cao Xuân Lợi Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa Nam 08/03/1981 Kinh 12/12 5    chính thức
204     Hoàng Văn Tài Công ty CP Cao su Hà Giang Nam 20/05/1990 Tày 9/12 2    chính thức
205     Lò Thị Lại Công ty CP Cao su Yên Bái Nữ 16/11/1993 Thái 9/12 2    chính thức
 
Tổng số thí sinh : 157 Nam      -       48 Nữ
Tỷ lệ : 76.6 %                23.4 %
Thí sinh chính thức : 135 Nam      -       40 Nữ
Tỷ lệ : 77.1 %                22.9 %
Thí sinh người dân tộc : 46   (6 dự bị)
Lục Văn Thông - Tổng Công ty 15- Dân tộc: Thái
Rơ Mah Kíu - Tổng Công ty 15- Dân tộc: Jarai
Vi Văn Nam - Tổng Công ty 15- Dân tộc: Thái
KPUIH SOEK - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông- Dân tộc: Jrai
Hoàng Tiến Thành - CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh- Dân tộc: Mường
Vy Văn Hoạt - CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh- Dân tộc: Nùng
Bùi Văn Điệp - CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh- Dân tộc: Mường
Nông Thị Duyên - Công ty CP Cao su Sa Thầy- Dân tộc: Nùng
Bùi Văn Hoan - Công ty CP Cao su Sa Thầy- Dân tộc: Mường
Lò Văn Điệp - Công ty CP Cao su Lai Châu 2- Dân tộc: Thái
Lường Văn Long - Công ty CP Cao su Lai Châu 2- Dân tộc: Thái
Lò Văn Út - Công ty CP Cao su Lai Châu 2- Dân tộc: Thái
LÒ VĂN HOAN - Công ty CP Cao su Điện Biên- Dân tộc: Thái
THÀO A VỪ - Công ty CP Cao su Điện Biên- Dân tộc: H Mông
LÒ VĂN KEO - Công ty CP Cao su Điện Biên- Dân tộc: Khơ Mú
SẦN TẢI VU - Công ty CP Cao su Điện Biên- Dân tộc: Xạ Phang
TÒNG VĂN NGHIÊN - Công ty CP Cao su Điện Biên- Dân tộc: Thái
Từ Thanh Hùng - Công ty CP Cao su Phước Hoà- Dân tộc: Hoa
A Đăm - Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- Dân tộc: Triêng
Puih Ki - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh- Dân tộc: Jarai
Rơ Châm Klit - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh- Dân tộc: Jarai
Vàng Văn Viền - Công ty CP Cao su Lai Châu- Dân tộc: Lự
Vàng Quý Dấu - Công ty CP Cao su Lai Châu- Dân tộc: Dao
Vần A Pú - Công ty CP Cao su Lai Châu- Dân tộc: Dao
Quàng Văn So - Công ty CP Cao su Lai Châu- Dân tộc: Thái
Phàn A Bình - Công ty CP Cao su Lai Châu- Dân tộc: Dao
Điểu Lức - Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh- Dân tộc: STiêng
Ma Văn Sinh - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Dân tộc: Tày
Phữi - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Dân tộc: Jarai
Nông Thị Phương - Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay- Dân tộc: Thái
Phan Văn Lâm - Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay- Dân tộc: Dao
Bùi Thị Hào - Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay- Dân tộc: Mường
Lê Minh Cường - Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay- Dân tộc: Thổ
Vì Thị Chanh - Công ty CP Cao su Sơn La- Dân tộc: Thái
Vàng A Ly - Công ty CP Cao su Sơn La- Dân tộc: Mông
Quàng Văn Ninh - Công ty CP Cao su Sơn La- Dân tộc: Thái
Quàng Thị Vân - Công ty CP Cao su Sơn La- Dân tộc: Thái
Lò Văn Thông - Công ty CP Cao su Sơn La- Dân tộc: Thái
Hoàng Thu Hằng - Công ty CP Cao su Sơn La- Dân tộc: Thái
Lý A Hạc - Công ty CP Cao su Lai Châu- Dân tộc: Dao
Điểu Hiền - Trường Cao đẳng CN Cao su- Dân tộc: stieng
Hoàng Văn Duy - Công ty CP Cao su Bảo Lâm- Dân tộc: Tày
Điểu Danh - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long- Dân tộc: STiêng
Dương Văn Kỳ - Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông- Dân tộc: Nùng
Vi Văn Định - Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông- Dân tộc: Nùng
RƠ LAN H"ANH - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông- Dân tộc: Jrai
Tỷ lệ : 22.3 %
Tuổi nghề trung bình : 10.024
Thí sinh Trẻ Tuổi nhất : : 19/09/1996 - Điểu Danh - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long
Thí sinh Lớn Tuổi nhất : : 12/08/1976 - Trần Đăng Trực - Công ty CP Cao su Thống Nhất
Trình độ :  
Cấp III : 69 người ( 33.7 % )
Cấp II : 130 người ( 63.4 % )
Cấp I :  6 người ( 2.9 % )
 
Untitled Document