TỔNG HỢP ĐIỂM ĐỒNG ĐỘI

 
STT ĐƠN VỊ SỐ BD ĐIỂM
L.THUYẾT
ĐIỂM
DỤNG CỤ
ĐIỂM
TỐC ĐỘ
ĐIỂM
KỸ HUẬT
TỔNG
ĐIỂM
1      Công ty CP Cao su Bà Rịa   0
2      Công ty CP Cao su Bảo Lâm   0
3      Tổng Công ty 15   0
4      Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long   0
5      Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận   0
6      Công ty TNHH MTV Cao su ChưMomRay   0
7      Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh   0
8      Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông   0
9      Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê   0
10      Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng   0
11      Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai   0
12      Công ty CP Cao su Điện Biên   0
13      Công ty TNHH MTV Tổng Công ty CS Đồng Nai   0
14      Công ty CP Cao su Đồng Phú   0
15      Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông   0
16      Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo   0
17      Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh   0
18      Công ty CP Cao su Hoà Bình   0
19      Cty TNHH MTV Cao su Hương Khê-Hà Tĩnh   0
20      Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum   0
21      Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk   0
22      Công ty CP Cao su Lai Châu   0
23      Công ty CP Cao su Lai Châu 2   0
24      Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh   0
25      Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang   0
26      Công ty TNHH MTV Nam Giang Quảng Nam   0
27      Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng   0
28      CTCP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh   0
29      Công ty CP Cao su Phước Hoà   0
30      Công ty CP Cao su Sông Bé   0
31      Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam   0
32      Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị   0
33      Công ty CP Cao su Sa Thầy   0
34      Công ty CP Cao su Sơn La   0
35      Công ty CP Cao su Tân Biên   0
36      Công ty CP Cao su Tây Ninh   0
37      Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa   0
38      Trường Cao đẳng CN Cao su   0
39      Viện Nghiên Cứu Cao Su VN   0
40      Công ty CP Cao su Mường Nhé   0
41      Công ty Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An   0
42      Công ty CP Cao su Đắk Lăk   0
43      Công ty CP Cao su Thống Nhất   0
44      Công ty CP Cao su Hà Giang   0
45      Công ty CP Cao su Yên Bái   0
46      Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi   0
 
 
Untitled Document