XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI
STT ĐƠN VỊ ĐIỂM
L.THUYẾT
ĐIỂM
DỤNG CỤ
ĐIỂM
TỐC ĐỘ
ĐIỂM
KỸ HUẬT
TỔNG
ĐIỂM
XẾP HẠNG ĐĐ CHUNG CUỘC
 
 
Untitled Document